Nyheter

Höstauktion 4 november - Skånes Auktionsverk

På kommande Onlineauktion finns det ett brett sortiment av spännande och unika föremål som söker nya ägare. Bland annat kaffekopparna...
Läs mer >>

NYA ALTERNATIV FÖR NYSTARTARE

Öppet brev till lantbrukets intressenter Sedan lång tid tillbaka förvärvas de största gårdarna av redan aktiva storlantbrukare....
Läs mer >>

Sälja gården?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er för en
kostnadsfri värdering.

Välkommen till Skånegårdar

Skånegårdars medarbetare vilka utgörs av lantmästare, jurister, en skogsmästare, agronomer och civilekonomer, har samtliga den praktiska erfarenheten av jord- och skogsbruk och även den teoretiska kunskapen som behövs. Dagliga kontakter med fastighetsbranschen har gett oss god förmåga att utföra korrekta värderingar, som kan ligga till grund för såväl belåning, försäljning, arvskiften m.m.

Fastighetsbildningar, avstyckningar och fastighetsregleringar tillhör våra dagliga arbetsuppgifter. Därvid handläggs också panträtter och fastighetsbildningens speciella skattekonsekvenser.