Nyheter

Blackstaby Gård - Blaxta Wine

Välkomna till Blacksta Gård mitt i Sörmland vid sjön Långhalsen. Gården är på totalt ca 200 ha av vilka 2,7 ha används...
Läs mer >>

Skånes Auktionsverk

Händelserikt 2014 hos Skånes Auktionsverk Skånes Auktionsverks veckoauktioner ändras till att avhållas Online, vilket...
Läs mer >>

Sälja gården?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er för en
kostnadsfri värdering.

Välkommen till Skånegårdar

Skånegårdars medarbetare vilka utgörs av lantmästare, jurister, en skogsmästare, agronomer och civilekonomer, har samtliga den praktiska erfarenheten av jord- och skogsbruk och även den teoretiska kunskapen som behövs. Dagliga kontakter med fastighetsbranschen har gett oss god förmåga att utföra korrekta värderingar, som kan ligga till grund för såväl belåning, försäljning, arvskiften m.m.

Fastighetsbildningar, avstyckningar och fastighetsregleringar tillhör våra dagliga arbetsuppgifter. Därvid handläggs också panträtter och fastighetsbildningens speciella skattekonsekvenser.