Nyheter

NYA ALTERNATIV FÖR NYSTARTARE

Öppet brev till lantbrukets intressenter Sedan lång tid tillbaka förvärvas de största gårdarna av redan aktiva storlantbrukare....
Läs mer >>

Fri konsultation gällande din fastighet!

  Skånegårdar erbjuder fri konsultation och genomgång av din fastighet. Välkommen att boka tid på våra kontor i Lund och...
Läs mer >>

Sälja gården?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er för en
kostnadsfri värdering.

Välkommen till Skånegårdar

Skånegårdars medarbetare vilka utgörs av lantmästare, jurister, en skogsmästare, agronomer och civilekonomer, har samtliga den praktiska erfarenheten av jord- och skogsbruk och även den teoretiska kunskapen som behövs. Dagliga kontakter med fastighetsbranschen har gett oss god förmåga att utföra korrekta värderingar, som kan ligga till grund för såväl belåning, försäljning, arvskiften m.m.

Fastighetsbildningar, avstyckningar och fastighetsregleringar tillhör våra dagliga arbetsuppgifter. Därvid handläggs också panträtter och fastighetsbildningens speciella skattekonsekvenser.