Ring upp migRing upp mig

Att tänka på…

Skånegårdar biträder och förmedlar utarrendering av mark. Vanligtvis tar vi fram material för att sedan annonsera ut den arrendelediga marken i aktuell media. Efter utgången anbudstid går vi tillsammans med jordägaren igenom inkomna bud och avtal skrivs.

Vi kan även bistå jordägaren i arrendetvister eller om man enbart behöver hjälp med upprättande av arrendeavtal. Viktigt är att tänka på arrendetid, besittningsskydd för arrendatorn och skötsel.