Sälja gården?Sälja gården?

DALSLÄNDSKT HÖSILAGE ÅRETS SKÖRD

9 jun 2020

Beställ redan nu, rundbalar ca 450 kg, förstaskörd av hög kvalitet.

Pris diskuteras då vi vet årets skördeutfall. Transport kan ordnas.

Dag Magnusson, 0706333037, dag@skanegardar.se