Sälja gården?Sälja gården?

Exceptionellt låga skördenivåer

7 aug 2018

Skörden är i många områden redan avlutad och årets skördenivåer är historiskt låga. Genomsnittet tycks ligga ca 50 % under normalårets skördar. Variationerna är stora och noteringar har skett ända ner till 20 procent samtidigt som en del områden bl.a. mellanskåne har fått mer regn och skördenivåerna är något bättre om än fortfarande låga. Situationen på grovfoder och halm är katastrofal och handel sker på så höga nivåer som 4,50 kr till 5 kr per kg ensilage och 2 kr per kg halm exkl., transport. Inför hösten är sockerbetorna på fälten små och ser inte roliga ut, lägre skörd är att vänta även där, med extremt låga rotskördar.

Den 3 juli presenterade regeringen ett ”krispaket” till lantbrukarna med anledning av den exceptionella torkan. 1,2 miljarder fördelat på 2018 och 2019 kommer att delas ut, med ett begränsningsbelopp om 150 000 kr per gård. Krispaketet är en aktiv åtgärd från regeringen men får för lantbrukarna en marginell påverkan!

Många lantbrukare kommer göra historiskt låga resultat, vilket kommer leda till att likviditetstillskott kommer krävas. De lantbrukare som har stor andel arrenden får det extra tufft och vi har redan noterat att några lantbrukare sagt upp arrenden för omförhandling alt. uppsägning. Detta kan leda till försäljningar i de fall jordägarna är äldre och inte vill ge sig in i en ny arrendesituation. Sannolikt kommer skörderesultaten påverka investeringsförmågan med risk för att affärerna blir svårare att få igenom, färre intressenter per affär, eventuellt något lägre priser samtidigt som köpkraften alltid visat sig vara stark när tillfälle att köpa finns i ens närområde!

I skogen är betestrycket ett problem. Klövvilt går på ungskog och nyplanteringar i brist på tillgång på mat i skogarna och orsakar stora skador på skogarna. De stora skogsbränderna har varit omfattande i Mellansverige och gett förödande konsekvenser för många. Troligen stiger priserna kortsiktigt i de brandhärjade områdena då utbudet minskat och de som haft sin skog försäkrad historiskt sett har velat återinvestera i produktiv skog.

Lund den 6 augusti 2018

Skånegårdar

VD Ann Knutsson