Sälja gården?Sälja gården?

Ekedals Gård - Nävlinge

Produktionslantbruk, inriktning mjölk, med god arrondering och full verksamhet, högt beläget på Nävlingeåsen. Areal om ca 40 ha varav ca 24 ha åker, ca 3 ha bete och ca 9,5 ha skogsmark. Mer mark kan förvärvas. Gårdscentrum med bostadshus, stallbyggnader för ca 300 djur samt verkstad och maskinhall.

Ansvarig mäklare

Felix Lindström
Felix Lindström
Tel : (+46)72-080 28 27 E-post : felix@skanegardar.se

Beskrivning

Kommun : Hässleholm Pris : 7 500 000 Kr eller högstbjudande Areal : 40.6 hektar

Kontakta mäklaren för att boka visning.

Ladda ner prospekt

Fyll i uppgifterna nedan för att få prospekt via mail. Ring
046-19 04 40 för att få det hemskickat via post.

Beskrivning

Möjlighet att förvärva ett produktionslantbruk, inriktning mjölk, med god arrondering och full verksamhet, högt beläget på Nävlingeåsen. Ekedals sammanlagda areal uppgår till ca 40 ha vilken fördelar sig på ca drygt 24 ha åkermark, knappt 3 ha betesmark och ca 9,5 ha skogsmark. Gårdscentrum med bostadshus, lösdriftsstall för 121 st. mjölkkor, ungdjurstall för 120 st. djur, sinkostall, verkstad, förråd samt stor maskinhall. Utöver Ekedals Gård ges även möjlighet att förvärva befintliga driftstillgångar (maskiner, djur och lager). Möjligheter kan finnas att överta närliggande sidoarrenden av jordbruksmark. Möjlighet finns även att förvärva Nävlinge 63:6 som utgörs av ca19 ha åkermark och 7 ha skogsmark. LADDA NER PROSPEKT FÖR MER INFORMATION

Bilder

Visa alla

Övriga dokument

Tipsa en vän