Sälja gården?Sälja gården?

MJÖLKGÅRD - HÄSTHULT - HÄSSLEHOLM

Rationell mjölkgård med god infrastruktur och full produktion, belägen mellan Hässleholm och Markaryd. Total areal om 125 ha varav ca 46,5 ha åkermark, ca 13,5 ha betesmark och ca 48 ha skogsmark. Enklare bostadshus, lösdriftstall för 130 kor med 2 Lely A-5 robotar, ungdjurstall samt sinkostall.

Ansvarig mäklare

Felix Lindström
Felix Lindström
Tel : (+46)72-080 28 27 E-post : felix@skanegardar.se

Beskrivning

Kommun : Hässleholm Pris : 20 000 000 Kr eller högstbjudande Areal : 125 hektar

Kontakta mäklaren för att boka visning.

Ladda ner prospekt

Fyll i uppgifterna nedan för att få prospekt via mail. Ring
046-19 04 40 för att få det hemskickat via post.

Beskrivning

Välarronderad och rationell mjölkgård med god infrastruktur och full produktion, belägen mellan Hässleholm och Markaryd. Gårdens sammanlagda areal uppgår till ca 125 vilken fördelar sig på ca 46,5 ha åkermark, ca 13,5 ha betesmark och ca 48 ha skogsmark. Gårdscentrum med enklare bostadshus, lösdriftsstall från 2008 för 130 mjölkkor och 2 st. Lely A-5 robotar samt ungdjurstall från 2010, sinkostall, loge samt flera mindre maskingarage. Nyuppförd solcellsanläggning med en beräknad årsproduktion om drygt 150 000 kWh. Utöver fastigheten ges även möjlighet att förvärva befintliga driftstillgångar (maskiner, djur och lager). Möjligheter kan finnas att överta närliggande sidoarrenden av jordbruksmark. Försäljningen utgörs av fastigheterna Hästhult 12:1, Hästhult 1:16 samt Snärshult 2:10 vilka kan förvärvas tillsammans eller var för sig. LADDA NER PROSPEKT FÖR MER INFORMATION

Bilder

Visa alla

Övriga dokument

Tipsa en vän