Personal

Dag Magnusson

Styrelseordförande, civilekonom, reg fastighetsmäklare

Telefon: 046-19 04 40
Mobil: 0706-33 30 37
E-post: dag@skanegardar.se
Ansvarig för de större fastighets- och bolagsaffärerna.

 

Ann Knutsson

VD, Agronom, civilekonom, reg fastighetsmäklare

Telefon: 046-19 04 46
Mobil: 070-301 62 47
E-post: ann@skanegardar.se
Förmedlar avkastningsjordbruk och bolagsaffärer.

 

Gustaf Magnusson Kroon

Vice VD, Agronom, reg fastighetsmäklare

Telefon: 046-19 05 58
Mobil: 0708-53 84 34
E-post: gustaf@skanegardar.se
Förmedlar skogs- och avkastningsjordbruk.

 

Hans Eyrich

Jurist, reg fastighetsmäklare

Telefon: 046-19 04 49
Mobil: 0706-37 33 35
E-post: hans@skanegardar.se
Juridiska frågor, bistår i arrendefrågor och förmedlar fastigheter.

 

Peter Olsson

Skogsmästare, reg fastighetsmäklare

Telefon: 044-35 23 01
Mobil: 0705-54 24 49
E-post: peter@skanegardar.se
Handhar försäljning av skogsfastigheter.

 

Daniel Johammar

Reg fastighetsmäklare

Telefon: 0522-190 41
Mobil: 0730-29 93 97
E-post: daniel@skanegardar.se
Uddevallakontoret, lantbruk, skogsfastigheter och hästgårdar.

 

Mikael Sjöberg

Lantmästare, reg fastighetsmäklare

Telefon: 036-30 76 80
Mobil: 0767-68 81 13
E-post: mikael@skanegardar.se
Jönköpingskontoret, förmedlar lantbruk, skogsfastigheter och hästgårdar.

 

Emelie Jung

Reg fastighetsmäklare

Telefon: 046-19 04 47
Mobil: 0702-63 28 14                                                                                                                     
E-post: emelie@skanegardar.se
Förmedlar hästgårdar, avstyckade gårdar och hus på landet.

 

Björn Stigwall

Jur. kand, reg fastighetsmäklare

Telefon: 046-19 04 43
Mobil: 0706-36 37 17
E-post: bjorn@skanegardar.se
Förmedlar hästgårdar, avstyckade gårdar och hus på landet.

 

Karin Westerberg

Kvalificerad mäklarassistent

Telefon: 046-19 05 52
Mobil: 0730-48 68 70
E-post: karin@skanegardar.se
Utför planritningar, fotografering samt bistår mäklarna med visningar m.m.

 
Ann Herstedt

Marknadsansvarig och fastighetsförvaltare

Telefon: 046-19 05 56
Mobil: 0738-44 55 65
E-post: herstedt@skanegardar.se
Marknadsföring och förvaltning av våra hyresfastigheter.

 

Anna Jönsson Sunemark

Marknadsansvarig och fastighetsförvaltare

Telefon: 046-19 05 57
Mobil: 0761-00 95 65
E-post: anna@skanegardar.se
Marknadsföring och förvaltning våra hyresfastigheter.

 

Ann Falkenberg

Civilekonom

Telefon: 046-19 04 45
Mobil: 0706-70 55 32
E-post: falkenberg@skanegardar.se
Sköter räkenskaper för våra bolag.