Sälja gården?Sälja gården?

Att tänka på vid försäljning av mark…

Vid försäljning av ren mark, det vill säga åker eller betesmark, är det viktigt att planera. För det fall marken är utarrenderad till en annan lantbrukare behöver arrendeavtalet kontrolleras och sägas upp i god tid så att marken är fri för en köpare att tillträda på tillträdesdagen. Likaså kan det vara aktuellt att gå igenom gränsmarkeringarna. Det är idag väldigt vanligt att man som lantbrukare sambrukar med fastigheten in till och då är gränsmarkeringarna ofta inte lika tydliga.

sälja mark med skånegårdar

Inför Din försäljning av åker- och betesmark är det bra att ha följande tillgängligt:

  1. Markkartering
  2. Förteckning av stödrätter och skiftesareal i Din EU-ansökan
  3. Eventuella miljöåtagande
  4. Dräneringskartor

Läs mer om hur du säljer din gård eller fastighet med Skånegårdar.