Fastighetsbolaget Höörfasaden AB

Höörfasaden AB är ett helägt dotterbolag till Skånegårdar AB och förvärvades 1988.

Mer information finner ni på http://www.hoorfasaden.se .

Hemmet 14 - Järnvägsgatan 8

Fastighet i Höör, Järnvägsgatan 8, kontorshotell med totalt 30 lokaler och 1 restaurang.
Lokalyta c:a 710 kvm.

 

6 st fastigheter i Höör med totalt 53 st lägenheter och 6 st lokaler.
Total lägenhetsyta c:a 3 278 kvm.
Lokalyta c:a 912 kvm.

Ugglan 5 - Söderg 33 och Fjäriln 4 - Södra Torgg 1

Fjäriln 5 - Södra Torgg 1 och Fjäriln 7 - Föreningsg 14

Fyrkanten 7 - Rundg 3 och Myggan 1 - Nya Torg 8

    

Fjäriln 6 - Föreningsgatan 16

Kv Fjäriln, flerfamiljshus byggt 2017.

 

Fastighets AB Brobo

Järnvägsgatan 6

Byggnadsår 1974. 18 lägenheter.

Hantverksgatan 9

Byggnadsår 1975-1976. 18 lägenheter.

Hantverksgatan 4

Byggnadsår 1972. 16 lägenheter.

 

Ludvigsborg - Rallargränd

13 st marklägenheter samt 5 lokaler i Ludvigsborg mellan Höör och Hörby.
Lägenheterna är 94 kvm med tillhörande garage och trädgårdstäppa. Nära livsmedelsaffär.

Hörby Häggenäs 3:55, 3:87 samt 9:27

 

Norra Rörum - Sallanders väg

Norra Rörum, 2 st parhus + liten trädgård.
Tre 3:or på vardera 80 kvm, samt en 2:a om 65 kvm.

Norra Rörum 8:62 samt 8:63

 

HÖRBY

Maltesholm & Lönstorp

Maltesholm 17 - Slagtoftavägen 5 och 7 i Hörby. Fyra 4:or om vardera 90 kvm, en 3:a om 90 kvm samt två 2:or om vardera 60 kvm samt en pizzeria om 167 kvm.
Lönstorp 1 - Kristianstadsv 21A och B. Tolv 3:or från 82 kvm till 87 kvm samt en pizzeria om 105 kvm.

Maltesholm 17  och Lönstorp 1

 

Hjularöd 12 - Nya Torg 14

Nio 1:or om vardera ca 47 kvm samt tre lokaler om totalt ca 650 kvm.

 

Hörby industribyggnad

Hedenlunda - Vallgatan

Lokal om 463 kvm.

 

Höörfasaden City - Möllebacken 4

City

16 lgh, 1 lokal om 1200 m², garage.

 

Höörfasaden Lyran - Nya Torg 11 - Storgatan 42

MöllebackenStorgatan 39

22 lgh, 5 lokaler, garage.

 

Höörfasaden Vilan - Storgatan 20 & 22

Storgatan 20-22

36 lgh, 1 lokal.