Tjänster

Skånegårdar AB förmedlar slott, lant- och skogsbruk samt häst och livsstilsgårdar. Vi erbjuder fullständig service och våra mäklare har specialkompetens för förmedling av gårdar.

Vår förmåga att fungera som problemlösare för skogs- och jordbrukssektorn har med åren utvecklats till att omfatta fler områden än fastighetsförmedling. Vi kan erbjuda en fullständig service inte bara när det gäller rådgivning utan även när det gäller direkta tjänster på ett flertal viktiga områden.

Fastighetförmedling

För en lyckad förmedling är det ytterst viktigt med noggrann och precis hantering av de faktorer som skapar mervärden och är specifika vid förmedling av en gård eller ett bolag.

Skånegårdar AB behärskar arrende- och EU-lagstiftningen kring stödrätter, uppskovsregler och rationaliseringsförvärv väl och fastighetsbildningsfrågor, såsom avstyckningar och fastighetsregleringar tillhör våra dagliga arbetsuppgifter.

Skånegårdar har kompetensen att hantera förmedling av bolag. Efterfrågan på skog och avkastningslantbruk i bolagsform har ökat markant de senaste åren.

Värdering

Behovet av att få en fastighet värderad kan uppstå av flera orsaker. Naturligtvis vid försäljning, men också vid generationsskifte, belåning, byte av bank, bodelning m.m. Till värderingen medföljer en utförlig beskrivning av fastigheten.

Dagliga kontakter med fastighetsbranschen har gett oss god förmåga att utföra korrekta värderingar, som kan ligga till grund vid t.ex. belåning eller generationsskiften. Skånegårdar AB är godkänt hos samtliga storbanker och lokala banker i södra Sverige för värdering vid belåning.

Generationsskiften, arvs och familjerätt

När skall ett generationsskifte äga rum? Hur långt tid i förväg bör det planeras för att ske så smidigt som möjligt? Vilka alternativa lösningar kan rekommenderas? Vilka blir konsekvenser av ett plötsligt dödsfall eller en skilsmässa i familjen?

Rekonstruktion - avveckling

En jord- eller skogsbruksrörelse är ett företag, precis som vilket annat företag som helst. Man måste ha styrning på sin ekonomi och effektiv kontroll av pengarnas in- och utflöde i rörelsen. Blir de ekonomiska problemen alltför stora kan vi biträda vid förhandling med banker och kreditgivare. Om dessa förhandlingar inte lyckas, kan vi, om vi kommer in i tid, avveckla rörelsen under kontrollerade former.

Reavinstberäkning

Hur mycket kan fastigheten säljas för utan att köpeskillingen blir föremål för reavinstbeskattning? Om marknadspriset överstiger det reavinstfria beloppet - vilka möjligheter finns då att minimera reavinstskatten?

Känns frågorna igen? Säkert. Man skall också veta att det inte bara är vid överlåtelse som gränsbeloppet för skattefri försäljning bör beaktas. Om fastigheten lämnas som säkerhet för lån, överstigande nämnda belopp, kan skattekonsekvenserna i anslutning till en försäljning bli besvärande. Vi kan hjälpa till att finna den bästa lösningen.

Arrenden

Skånegårdar förmedlar även arrenden och uthyrning. Vi hjälper till med arrendekontrakt samt biträder vid tvister.

Arvoden

Hos oss erhåller Ni en heltäckande service, vilket sparar både tid och kostnader. Vid renodlade försäljningsuppdrag tar vi ut provision på försäljningssumman och för övriga separata uppdrag debiterar vi arvode enligt överenskommelse. Ofta kan vi finna lösningar som mer än väl finansierar kostnaden för vårt arbete.