Nyheter

Rosendals Gods

Ett av Skånes vackraste och bäst bevarade renässansslott från 1615 uppfört av Anders Bille. Kullerstensbelagd borggård med...
Läs mer >>

Inlämningsfinal till internationella vårkvalitén

Sista inlämningsdag onsdag 29 april! För att tillgodose en köpstark internationell kundkrets söker vi konst, antikviteter och modern design av...
Läs mer >>

Sälja gården?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er för en
kostnadsfri värdering.

Välkommen till Skånegårdar

Skånegårdars medarbetare vilka utgörs av lantmästare, jurister, en skogsmästare, agronomer och civilekonomer, har samtliga den praktiska erfarenheten av jord- och skogsbruk och även den teoretiska kunskapen som behövs. Dagliga kontakter med fastighetsbranschen har gett oss god förmåga att utföra korrekta värderingar, som kan ligga till grund för såväl belåning, försäljning, arvskiften m.m.

Fastighetsbildningar, avstyckningar och fastighetsregleringar tillhör våra dagliga arbetsuppgifter. Därvid handläggs också panträtter och fastighetsbildningens speciella skattekonsekvenser.