Sälja gården?Sälja gården?

Historia

Skånegårdar grundades 1966 av föreningsrörelsen med syfte att höja kvalitén på fastighetsöverlåtelserna. Antalet gårdsförsäljningar ökade kraftigt på 1960-talet och lantbrukarna började i större utsträckning flytta längre sträckor och kraven på pålitlighet vid fastighetsöverlåtelser ökade. Skattefrågorna kom också i högre utsträckning in i bilden och därmed kraven på fastighetsmäklarna. Grundarna var Föreningsbanken, Landshypotek, Centralföreningarna, Södra Skogsägarna m fl.

När företaget var som störst hade man 18 anställda och kontor i Kristianstad, Hörby, Lund, Ängelholm och Växjö.

Förste VD:n var revisor Eric Jobring som efter tio framgångsrika år tog över Skånegårdar i egen privat regi då företaget i övrigt gick samman med det nybildade Sverigefastigheter, ett dotterbolag till Föreningsbanken.

Efter några år kom Dag Magnusson in i företaget och är sedan 1981 ägare till Skånegårdar. På den tiden ställdes inga formella krav på mäklare men det anställdes snabbt personer med högre utbildning såsom, agronomer, lantmästare, jurister, skogsmästare mm. Det var för tidpunkten ett nytt koncept som blev framgångsrikt och vedertaget vid förmedling av jord och skog.

 

Besök gärna våra systerföretag