Sälja gården?Sälja gården?

Vill Ni vara säkra på att ligga i marknadens framkant och ha en trygg, engagerad och kreativ partner vid Er fastighetsaffär? Fyll då i formuläret, så kontaktar vi dig!

Sälj din fastighet med Skånegårdar

Beslutet att sälja en gård fattas över tid och efter långa funderingar. Många gånger handlar det om en släktgård som funnits i familjens ägo sedan flera generationer tillbaka. Gården är ett livsverk som ska föras vidare, ett familjearv med en rik historia, och då är det viktigt att lyssna på var och en. Ännu en viktig sak är att gården hamnar i rätt efterträdares händer och till rätt pris. Fastighetens värde är en av de vanligaste funderingarna, liksom när bästa tidpunkten att sälja gården är, hur marknaden ser ut och vilka skattekonsekvenser som blir.

Vi på Skånegårdar har lång erfarenhet av att vara behjälpliga när en gård säljs. Årligen förmedlar vi ett hundratal fastigheter, utöver gårdar även slott, skogsbruk, hästgårdar och livsstilsgårdar, till ett värde av 1 miljard kronor. Vårt namn talar för att vårt huvudkontor finns i Skåne, där företaget startade 1966. Idag finns vi i Lund, Kristianstad, Jönköping och Uddevalla med försäljningsområden från Skånes sydkust upp till mellersta Sverige. Varmt välkommen att kontakta oss för ett första, anspråkslöst samtal om försäljningsprocessen, marknadsvärdet på din fastighet och andra frågor som du kan tänkas ha i dagsläget.

Olika anledningar till att man säljer sin gård

De senaste åren syns en tydlig trend i antalet sålda gårdar. Främsta anledningen till ökningen är att det har blivit lättare att sälja en gård. Att gårdar går i arv har tidigare varit en vanlig utveckling, dock märker många gårdsägare att barnen inte är intresserade av ett övertagande, eller att de inte har den möjligheten. Detta just för att marknaden växer priserna stiger och barnen får i sin tur svårt att lösa ut sina syskon. Därtill har gårdar de senaste tjugo åren varit mycket goda placeringar med bra värdeutveckling. Många gårdsägare har arbetat hårt och vill ta ut vinsten och göra något annat av pengarna när pensionen närmar sig.

Innan gården säljs

En god början är att så tidigt som möjligt inleda diskussioner med alla som berörs av att gården säljs. Oavsett om tanken är att överlåta gården till något av barnen eller sälja gården bör ni som föräldrar ta initiativ till att samla dem för ett samtal. Då får var och en möjligheten att ge sin syn på försäljningen och det ges utrymme för både känslomässig bearbetning och eftertanke. 

Utöver inledande samtal med alla parter är det bra att sätta sig in i skattesituationen när man säljer en gård. I det stora hela beräknas skatten enligt nedan;

 • när du säljer gården får du betala skatt på den eventuella vinsten, så kallad kapitalvinstskatt. Gården delas upp i en näringsdel och en privatbostadsdel där skatten för vinsten på privatbostadsdelen är 22 % och på näringsdelen 27 %.
 • vinsten är köpeskillingen minus ingångsvärde och omkostnadsbelopp.
 • omkostnadsbelopp är summan av de utgifter du hade när du förvärvade gården plus kostnader för de förbättringar du låtit göra, tex. Tillbyggnader samt reparationer de senaste fem åren.
 • finns ett underskott i sista näringsdeklaration för gården när den säljs minskas kapitalvinsten med detta.

Ska man avverka skog innan gården säljs?

Det avråder vi från, då skogsmark prissätts per kubikmeter skog på fastigheten. Dit räknas även ungskog. Gällande prisstatistik visar på att det pris man får för stående skog när man säljer sin gård är högre än nettopriset vid avverkning. Alltså gör du en sämre affär om du gallrar ut skogen innan gården säljs. 

Situationen ser likadan ut i hela landet, dock är skillnaden på priset störst i söder. Rotnettot är uppskattningsvis 300 kronor per kubikmeter medan försäljning av hela gården kan uppgå till 400-600 kronor per kubikmeter exkl. råmarksvärde. Därtill blir kapitalvinstskatten lägre om skogen sparas – 27 % istället för virkesförsäljningens 30 % som lägst. Köparen har för det mesta en bättre skattesituation vid avverkning då denne kan dra nytta av så kallat ”skogsavdrag”.

När gården ska säljas, vilket underlag behövs?

Allt du kan hitta! Ju mer information du kan ge om din gård innan den säljs desto fler spekulanter, lättare försäljning, bättre möjlighet till ett högre värde på din gård och, i slutänden, en tryggare, säkrare köpare. Du som säljare har upplysningsplikt, även gällande de fel och brister du misstänker eller känner till. Sedan är det köparens plikt att noga undersöka egendomen inför ett köp.

Underlag du bör sammanställa är

 1. Gårdens historia – ägarlängd, möjliga tillköp, tillbyggnader, spännande händelser mm.
 2. Äldre, fysiska pantbrev – något som kan finnas, även om de flesta pantbrev är elektroniska idag och bara registrerade hos banken.
 3. Arrende- och hyresavtal – utöver de skriftliga kan det finnas avtal om till exempel jakt. Viktigt då är att du skriver ner din uppfattning av dessa.
 4. EU-ersättningar – och andra eventuella stöd gården åtnjutit under befintlig drift.
 5. Kartor, ritningar på byggnader och andra äldre dokument – ofta mycket intressant för en köpare.
 6. Uppdaterad skogsbruksplan.

Vad bör man annars göra innan gården säljs?

Framhäva gårdens yttre och dess framtida potential, givetvis utan att försöka dölja eventuella brister. Fokusera på saker som att

 • Städa! När gårdar säljs finns det många gånger ”gammalt skräp” för flera generationer. Detta skall städas bort innan tillträdet och kan därmed lika bra röjas bort innan visningarna börjar.
 • Slå sly och gräs! Runt ekonomibyggnader, åkrar, vid gårdscentrum och så vidare. En relativt billig insats som ger fint resultat. Gården ser mer välskött ut och spekulanterna får bästa möjliga utsikt.
 • Måla de byggnader som är i gott skick, låt dem med rötskador med mera vara så att spekulanterna kan se.

Hur vi säljer din gård

Valet av mäklare när du ska sälja gården är betydligt viktigare än vid försäljningen av ett bostadshus. Mäklaren bör ha erfarenhet och särskild kompetens. Dessutom behöver personkemin mellan mäklaren och dig stämma då gårdsförsäljning ofta tar lång tid och bygger på förtroende. Vi är mycket insatta i vad det innebär att sälja gårdar, både känslomässigt, ekonomiskt och praktiskt. Det hela måste få ta sin tid och hanteras på ett metodiskt sätt. Innan vårt gårdsbesök är det bra om du har sammanställt gårdens papper och underlag.

Under det första gårdsbesöket tar vi en tur tillsammans runt ägorna, kikar på fastigheten med dess mark och byggnationer och pratar förutsättningslöst om försäljningen. Vi lägger fram ett tänkbart upplägg och en marknadsföringsstrategi och svarar på dina frågor och funderingar. Efter vårt besök får du en offert med arvode och vår bedömning av din gårds marknadsvärde. Detta värde baserar vi på gårdens karaktär, läge, miljö, byggnader, jord, skogsinnehav med mera. Vi jämför även med tidigare försäljningar i området för att få en god prisindikation. Som du säkert vet är värderingar en färskvara som påverkas av omvärldsfaktorer, exempelvis räntelägen och andra försäljningar i närheten. För att försäljningen av din gård ska bli lyckad är det av yttersta vikt att vi hanterar de faktorer som skapar mervärden, såväl kulturhistoriska som företagsstrategiska, på ett precis sätt. 

Efter ömsesidig förståelse och en överenskommelse skrider vi till verket!

Kontakta oss

Kontakta oss

Om du vill sälja din fastighet

Senast sålda fastigheter
SVALÖV ASKS-SONARP 12:3 Såld
Asks-Sonarp – Röstånga
Areal 1.3 Hektar
Pris: 1 900 000 Kr

Charmig gård om ca 1,2 ha belägen strax väster om Ask. Bostad om ca 135 m2, fyra rum och kök, med uppvuxen trädgård med ett flertal...

GISLAVED GRÄFTHULT 1:3 Budgivning pågår Såld
Gräfthult Jössagård – Gislaved
Areal 49.6 Hektar
Pris: 7 500 000 Kr

Skogsfastighet om 53 ha, varav 41 ha skogsmark med 7 258 m³sk, 10 ha inäga i västra Småland. Bra boende med låga boendekostnader, mycket välhållna byggnader,...

SVALÖV ÖSTRABY 20:16 Budgivning pågår Såld
Torsvik – Östraby Svalöv
Areal 2 Hektar
Pris: 3 550 000 Kr

Fritt belägen gård 3 km öster om Svalöv. Bostad från 1981 med bra planlösning, ca 220 kvm. Välskött trädgård och åker, ca 2 ha. Loge samt...