Sälja gården?Sälja gården?

Lund

Huvudkontoret ligger i korsningen Bredgatan/Sankt Laurentiigatan. Infart via Clemenstorget och norrut på Sankt Laurentiigatan där man kör längs spårvägen. Strax före ljussignalerna tag vänster in vid järngrindarna till parkeringen, platser finns märkta med ”Skånegårdar”.

Lund
Bredgatan 25
222 21 Lund
Tel: 046-19 04 40

Mäklare & medarbetare i Lund