Sälja gården?Sälja gården?

Värdera din gård, skog, lantbruk eller torp

Skånegårdar utför årligen ett hundratal skriftliga värderingar av gårdar, skog, lantbruk eller torp för uppdragsgivare såsom banker, advokater och enskilda fastighetsägare. Samtliga av våra värderingar redovisar delvärden för respektive markslag och byggnad för att sedan landa i ett helhetsvärde för gården. Våra dagliga kontakter med fastighetsbranschen har gett oss god förmåga att utföra korrekta värderingar, som kan ligga till grund för såväl belåning, försäljning, arvskiften, bodelning med mera.

Värdera skog

värdera skog

Som skogsägare är det viktigt att skaffa sig en god uppfattning om vad skogen är värd, inte minst när det i framtiden blir aktuellt med försäljning eller som underlag vid bankbelåning. Vi har fastighetsmäklare som är särskilt inriktade på skog, vilka besitter stor kompetens för bedömning av skogen. En skogsvärdering grundar sig ofta på en skogsbruksplan, vilket ger en skarp precision i värderingen. Hänsyn tas till eventuella planteringar, gallringar och avverkningar. Andra värden i din skog är skogsbilvägar, tillgänglighet och jakt. Byggnader som förekommer på marken värderas separat, men inverkar givetvis på hela skogsfastighetens värde.

Värdera Lantbruk

värdera gård

När det gäller värdering av gård med pågående drift såsom djurhållning och växtodling tas hänsyn till funktionalitet, markegenskaper och rationalitet i byggnader och djurhållning. Vid värdering av åker och betesmark vägs läge, dränering, ogrästryck och jordklass in. Ligger gården inom ett starkt och expansivt jordbruksområde är detta ytterligare en positiv faktor.

Värdera hästgård, torp och slott

värdera torp

Generellt vid värdering av ett boende pratar man om läge, läge, läge. Detta är en faktor som aldrig kan påverkas. Läge och omgivande miljö är en väldigt viktig faktor såväl vid värdering av avstyckad gård, hästgård som torp och slott. Ibland finns en rik historia på gården som kan förstärka och ge ett mervärde. Byggnadernas funktionalitet, skick och eventuella renoveringsbehov är viktiga faktorer som vägs in. För att korrekt kunna värdera en gård krävs lång erfarenhet och även goda kontakter i fastighetsbranschen. Vi på Skånegårdar kan erbjuda en komplett värdering där du får en full beskrivning med alla ingående delvärden.

Sälj med Skånegårdar

Kontakta oss

Om du vill sälja din fastighet

Värdera med Skånegårdar:
  1. God marknadskännedom
  2. Snabb hantering
  3. Komplett värdering med delvärden och beskrivning
Jag vill bli kontaktad

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din egendomsaffär? Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.