Nyheter

Marknadsbrev 2018

Nu finns årets marknadsbrev på vår hemsida.
Läs mer >>

Ösarps Gård

Ösarps Gård utanför Laholm har försålts till Elin Gunnarsson som kommer att driva gården vidare tillsammans med familjen Gunnarssons...
Läs mer >>

Sälja gården?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er för en
kostnadsfri värdering.

Skånegårdar förmedlar gårdar, slott, lant- och skogsbruk

Välkommen till Skånegårdar. Skånegårdars medarbetare vilka utgörs av lantmästare, jurister, en skogsmästare, agronomer och civilekonomer, har samtliga den praktiska erfarenheten av jord- och skogsbruk och även den teoretiska kunskapen som behövs. Dagliga kontakter med fastighetsbranschen har gett oss god förmåga att utföra korrekta värderingar, som kan ligga till grund för såväl belåning, försäljning, arvskiften m.m.

Fastighetsbildningar, avstyckningar och fastighetsregleringar tillhör våra dagliga arbetsuppgifter. Därvid handläggs också panträtter och fastighetsbildningens speciella skattekonsekvenser.