Nyheter

Nytt marknadsbrev

Nu finns årets marknadsbrev på vår hemsida.
Läs mer >>

SKÅNEGÅRDAR 50 ÅR

Skånegårdar grundades 1966 av föreningsrörelsen med syfte att höja kvalitén på fastighetsöverlåtelserna....
Läs mer >>

Sälja gården?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er för en
kostnadsfri värdering.

Skånegårdar förmedlar gårdar, slott, lant- och skogsbruk

Välkommen till Skånegårdar. Skånegårdars medarbetare vilka utgörs av lantmästare, jurister, en skogsmästare, agronomer och civilekonomer, har samtliga den praktiska erfarenheten av jord- och skogsbruk och även den teoretiska kunskapen som behövs. Dagliga kontakter med fastighetsbranschen har gett oss god förmåga att utföra korrekta värderingar, som kan ligga till grund för såväl belåning, försäljning, arvskiften m.m.

Fastighetsbildningar, avstyckningar och fastighetsregleringar tillhör våra dagliga arbetsuppgifter. Därvid handläggs också panträtter och fastighetsbildningens speciella skattekonsekvenser.