Sälja gården?Sälja gården?

Beskrivning

Kommun : Svalöv Pris : 20 000 000 Kr eller högstbjudande Areal : 6.7 hektar

Tomtområde - Billeberga

Tomtområdet är trevligt beläget längs väg 17 i höjd med Billeberga. Billeberga är ett trivsamt stationssamhälle med ca 1450 invånare. Från Billeberga är det ca 9 km till Svalöv, 12 km till Landskrona och 32 km till Lund samt 35 km till Helsingborg. Pågatågstationen på sträckningen Malmö-Helsingborg.

Ansvarig mäklare

Dag Magnusson
Dag Magnusson
Tel : (+46)70-633 30 37 E-post : dag@skanegardar.se

Kontaktperson

Gustaf Magnusson-Kroon
Gustaf Magnusson-Kroon
Tel : (+46)70-853 84 34 E-post : gustaf@skanegardar.se

Kontaktperson

Charlotte Lindén
Charlotte Lindén
Tel : (+46)73-352 64 95 E-post : charlotte@skanegardar.se

Ladda ner prospekt

Fyll i uppgifterna nedan för att få prospekt via mail. Ring
046-19 04 40 för att få det hemskickat via post.

Beskrivning

Läge: Tomtområdet är trevligt beläget längs väg 17 i höjd med Billeberga. Billeberga är ett trivsamt stationssamhälle med ca 1450 invånare. Från Billeberga är det ca 9 km till Svalöv, 12 km till Landskrona och 32 km till Lund samt 35 km till Helsingborg. Pågatågstationen på sträckningen Malmö- Helsingborg ligger centralt i orten. Cirka avstånd med bil: Lund 30 km, 40 km och Helsingborg 30 km. Cirka tid med tåg: Lund 26 minuter, Malmö 42 minuter och Helsingborg 23 minuter. Detaljplan under upprättande: Positivt planbesked har lämnats i juni 2020 för upprättande av förslag till detaljplan. Det inlämnade arkitektförslaget omfattar 226 bostäder av varierande karaktär med en sammanlagd BTA om 29 692 kvm. Tanken är att uppföra en tätare bebyggelse på det östra området närmast järnvägsstationen och en något glesare bebyggelse på det västra området. Det östra området är idag bebyggt med ekonomibyggnader och offert på rivningskostnaden har erhållits om 1,65 Mkr + moms. I vår värdeuppskattning för projektet har vi antagit en genomförandetid om 10 år. Geoteknisk undersökning är slutförd av Tyréns Geotekning och Miljögeoteknik slutförd 2021-05-07. Ett förvärvsavtal kommer att villkoras av att detaljplan antas och köpeskillingen kan eventuellt även villkoras av antalet det antal BTA som detaljplanen kan komma att stipulera.

Bilder

Övriga dokument

Tipsa en vän