Sälja gården?Sälja gården?

Att tänka på…

Skånegårdar biträder och förmedlar utarrendering av mark. Vanligtvis tar vi fram material för att sedan annonsera ut den arrendelediga marken i aktuell media. Efter utgången anbudstid går vi tillsammans med jordägaren igenom inkomna bud och avtal skrivs.

Vi kan även bistå jordägaren i arrendetvister eller om man enbart behöver hjälp med upprättande av arrendeavtal. Viktigt är att tänka på arrendetid, besittningsskydd för arrendatorn och skötsel.

Sälj med Skånegårdar

Läs mer om hur du säljer din gård eller fastighet med Skånegårdar.