Sälja gården?Sälja gården?

Sälja mark och jordbruksfastighet

De senaste årens låga ränteläge är en av flera faktorer som drivit upp priset på svenska jordbruksfastigheter, det vill säga åker- och betesmarker. Det finns också möjliga fördelar för Sveriges jordbruk i framtiden i och med klimatförändringarna, som en längre växtsäsong, mer utevistelse för djuren och möjligheter att odla nya grödor. Många vill investera i åkermark varför prognosen för försäljningen av jordbruksfastigheter ser fortsatt stabil ut.
Går du i tankar om att sälja din åker- och betesmark finns en del att planera. Vanligt är att marken arrenderas av en annan lantbrukare. Avtalet mellan er behöver kontrolleras och sägas upp i god tid så att marken är fri för köparen på tillträdesdagen. Likaså kan det vara aktuellt att gå igenom gränsmarkeringarna, då lantbrukare ofta sambrukar marken med fastigheten intill. Gränsmarkeringarna blir med tiden inte lika tydliga. Det här och allt annat som behövs för en lyckad försäljning hjälper vi dig med.

Sälj med Skånegårdar

sälja mark med skånegårdar

Inför din försäljning av mark och jordbruksfastighet

Lantbrukares optimism och rådande högkonjunktur påverkar priset när du säljer din jordbruksfastighet. Så gör även åkermarkens bördighet, med ett annat ord avkastningsförmåga, var i landet fastigheten ligger, hur nära tätort, vägnät och så vidare. Vi väger in alla faktorer när vi värderar din fastighet inför försäljning. Likaså kan det vara bra att ha i åtanke att majoriteten av köparna själva driver jordbruk i närheten och vill förvärva mer mark – den största delen av arealen jordbruksfastighet säljs och köps av ortsbor.

Förmedlingen av mark och jordbruksfastigheter skiljer sig från den av bostadsrätter, villor och radhus. 

Innan du säljer din mark eller jordbruksfastighet är det bra att ha dessa underlag tillgängliga:

  1. Markkartering
  2. Förteckning av stödrätter och skiftesareal i Din EU-ansökan
  3. Eventuella miljöåtagande
  4. Dräneringskartor

Läs mer om hur du säljer din gård eller fastighet med Skånegårdar.