Sälja gården?Sälja gården?

Att tänka på när du ska sälja en skogsfastighet…

Efterfrågan på skogsfastigheter är stor! 

En tendens vi noterat är att fler önskar förvärva skogsfastigheter med yngre skog och hög tillväxt. Dessa köpare är ofta kontantköpare och vill placera långsiktigt, kanske för nästa generations räkning. Detta förefaller logiskt eftersom värde-stegringen då baseras på inflation och tillväxten i skogen. Dessutom är det så att marknadsvärdet per m³sk vid en försäljning överstiger nettot per m³sk vid en slutavverkning och detta särskilt om man tar hänsyn till efterkommande planteringskostnad. Det innebär att denna typ av spekulationsköp, även om de är mycket långsiktiga, lönar sig bättre än att ta hem förräntningen genom årliga avkastningar.

Sälj med Skånegårdar

sälja skogsfastighet med skånegårdar

Viktigt att tänka på inför försäljning av din skogsfastighet:

  • Undvik att slutavverka de sista åren före en försäljning
  • Genomför röjningar i berörda bestånd
  • Röj kring skogsvägarna och se till att de är farbara med personbil
  • Märk ut gränserna
  • Se till att allt är planerat
  • Upprätta ny skogsbruksplan
  • Ett antal jakttorn ger ett extra plus i kanten

Skogsbruksplanen är ett verktyg för att planera insatser och uttag ur din skog, en plan över din skogsekonomi och verksamhet i skogen.  En köpare sätter värde på säkerheten i uppskattningen av virkesförrådet och vilka åtgärder som kan eller skall vidtas under de kommande tio åren, varför en ny skogsbruksplan är viktigt vid försäljning av skogsfastigheter. Detta innebär att köparen inte behöver ta höjd för oförutsedda risker/osäkerheter och det visar sig nästan alltid att en ny plan ger ett högre virkesförråd än om man justerar en gammal plan med vidtagna åtgärder och tillväxter. Det räcker med att virkesvolymen i den nya planen ökar med en m³sk per hektar för att med råge finansiera kostnaden för planläggningen!

Sälj din skogsfastighet

Läs mer om hur du säljer din gård eller fastighet med Skånegårdar.