Välkommen till Skånegårdar

Skånegårdar AB är har verkat vid förmedling av lantbruk sedan 1964 och bildades då av lantbrukskooperativa föreningar. Skånegårdar AB är privatägt sedan mitten av 1970-talet och därmed fristående från banker, försäkringsbolag och lantbrukskooperation. Detta gör att vi kan arbeta helt förutsättningslöst med kundens bästa som främsta målsättning. Vårt kontaktnät är utbrett. bl.a. förfogar vi över ett omfattande kundregister och är väl förtrogna med branschorganisationer och myndigheter.

Medarbetarna på Skånegårdar AB är lantmästare, jurister, skogsmästare, agronomer och civilekonomer. Utöver detta har samtliga praktisk erfarenheten av jord- och skogsbruk och den teoretiska kunskapen som behövs