Fastighetsbolaget Konviktorium

Fastighetsaktiebolaget Konviktorium är ett helägt dotterbolag till Skånegårdar AB och är grundat 1919. Konviktorium äger Glädjen 5 och Kråkelyckan 3 i Lund.

Glädjen 5

Glädjen 5 ligger på Kyrkogatan 19 i Lund och är uppförd 1885. Bolaget ägdes tidigare av Akademiska Föreningen, Lunds Studentkår och Lunds Universitet. Mellan 1919 och 1969 inhystes Konviktets matsalar; en restaurang för Lunds studenter.

Kontor omfattar c:a 1 100 kvm. Bostadslägenheter 3 st om totalt c:a 220 kvm.

Kråkelyckan 3

Kråkelyckan 3 ligger på Bredgatan 25, Lund och är uppförd 1895. Förvärvades 1994. Stora delar av första våningen disponeras av Skånegårdar AB.

Kontor och butiker omfattande c:a 1 200 kvm.
Bostadslägenheter 7 st om totalt c:a 910 kvm.
Parkeringsplatser 30 st.

Bredgatan 25

Rivan

Rivan 4 ligger på Odlarvägen 14, Lund. Kontorslokaler om 570 kvm.  Ägs av Dag Magnusson privat.