Skånegårdars vindkraftverk

Enercon E53/800 kW, 73 m navhöjd och 150 m över havet.
Producerar c:a 1,6 milj kWh per år.
Beläget på Torkelsrud i Valbo Ryr, Dalsland