Sälja gården?Sälja gården?

Hans Nilsson arbetade på Skånegårdar mellan 1989 och 1995. Därefter har han startat och framgångsrikt lett Sydsvensk Markvärdering som huvudsakligen sysslar med intrångsfrågor vid infrastrukturella projekt såsom väg- och järnvägsbyggen, kraftledningar, vindkraftsparker, solenergianläggningar samt vid bildandet av naturreservat m m.

Företaget har biträtt såväl utövaren som markägarna men huvudsakligen markägarna. Skånegårdar har nu förvärvat bolaget med tillhörande verksamhet och övergången sker den 1 september i år.


NYREKRYTERING

Agronom Hans Nilsson, som är en erfaren och välkänd aktör i beställarkretsarna, kommer fortsatt att vara verksam i bolaget liksom agronom Johan Hoolmé och agronom Anders Wadmark. För att stärka bolaget ytterligare och möta efterfrågan på tjänster kommer även nyrekrytering ske i samband med övertagandet.


INTRESSANTA KOMPLEMENT

Vi tror att verksamheten kommer att vara ett intressant komplement till Skånegårdars kompetensområden och vår ambition är att framför allt stödja markägarna i förhandlingarna. Intrångsfrågorna blir allt fler i takt med att samhället utvecklas och det är viktigt att se till att berörda markägare får rättmätig ersättning och att de likabehandlas.


BEDRIVS SOM DOTTERBOLAG

Verksamheten kommer att bedrivas som ett dotterbolag till Skånegårdar under det inarbetade namnet Sydsvensk Markvärdering med Ann Knutsson som delägare och VD.

Vi hälsar Hans, Johan och Anders välkomna till vår sfär och ser fram emot ett gott och givande samarbete.