Skogsfastigheter

Skogsavdrag

Ordinärt förvärv 
Vid förvärv får 50 procent av likvid för avverkningsrätt och 30 procent av likvid för skogsprodukter utnyttjas till skogsavdrag intill dess att 50 procent av anskaffningsvärdet för hela innehavstiden utnyttjats

Rationaliseringsförvärv 
Vid rationaliseringsförvärv får man dra av 100 procent av likvid för avverkningsrätt och 60 procent av likvid för skogsprodukter upp till 50 procent av anskaffningsvärdet. Avdraget kan göras det år fastigheten förvärvas och ytterligare fem år framåt.

Skogskonto

Vid inkomst av skogsbruk får fysiska personer uppskov med beskattningen av viss del av skogsinkomsten. Uppskovsbeloppet skall sättas in på särskilt konto i bank – skogskonto.

Uppskovsbelopp 
Vederlag avverkningsrätt 60 procent 
Vederlag leveransvirke 40 procent

Fastighetsskatt

F.n. finns ingen fastighetsskatt, skogsvårdsavgift eller dylikt på jord- och skogsfastigheter.

Kvittningsrätt

Nystartade företag, (aktiv näringsverksamhet) får underskott i näringsfastighet mot inkomst av tjänst de fem första åren.

Räntfördelning

Räntfördelning syftar till att skapa neutralisering i beskattningen mellan enskilda näringsidkare och de som väljer att bedriva sin verksamhet i form av aktiebolag. Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet medges ett avdrag som motsvarar räntan (slr + 5 procent) på egna det kapitalet. Detta belopp tas sedan upp som inkomst av kapital.

Ersättningsfond

För den som har blivit drabbad av stormskador kan det finnas möjlighet att använda pengar skattefritt, från försäkringsersättning, för förvärv av ny fastighet. Fonden skall tas i anspråk senast tre år efter avsättning. Dispens kan ges i ytterligare tre år.

Skogsvårdslagen

Det finns idag ingen plikt på röjning, gallring eller slutavverkning med däremot på föryngringsåtgärder.

Begränsningar finns om att max 50 procent av arealen får understiga 20
års ålder, om skogsmarksarealen är större än 50 ha.